Püf Noktalar

İNGİLİZCEDEKİ BAZI PÜF NOKTALAR

 

G  HARFİNİN OKUNUŞU

puf.jpg

       'G' harfinden sonra 'e' veya 'i' sesi geldiğinde büyük bir çoğunlukla (%95)  'c' diye okunur. Diğer durumlarda 'g' sesi ile okunur.

Örnek : 

G sesi ile okunanlar:    gallery, game, garden, go, god, good, guard, guess, guitar, ghost, glue, grand, green... etc.

C sesi ile okunanlar:   generally, genetic, geology, ginger, gigantic, giraffe, gentleman, german, gipsy... etc.

Not: "girl, get, gift, give, gizmo" vb kelimeler 'i' veya 'e' sesi ile devam etmesine rağmen 'g' diye okunur. Ancak bunların sayısı çok azdır.  

 

YARDIMCI FİİLLER

       İngilizcede hangi zamire hangi yardımcı fiilin geleceği konusunda öğrenciler çok sıkıntı yaşarlar. Oysa ki çok basit bir yöntemle bu iş çözülebilir. (he,she,it) tekil zamirlerine gelen bütün yardımcı fiillerin içinde genellikle "s" harfi vardır.

I, you, we, they,      :    are / were / do / have   
He, she, it                 :    is / was / does / has

 

AGAIN

Figen der gibi "egen" diyeceksiniz.

 

BISCUIT

"Biz kıt kanaat geçiniyoruz" der gibi "biskıt" diyeceksiniz.

 

' C '  HARFİNİN OKUNUŞU

İngilizcedeki “C” harfi de bazen 'k' bazen de 's' sesiyle telaffuz edilir. Peki, ne zaman hangi sesi kullanacağımıza karar vereceğiz? Bunun bir kuralının olduğunu lise yıllarında fark etmiştim. “Bir kelimede “C” harfinden sonra 'e' veya “i” sesi geldiğinde kesinlikle 'S' diye sesletilir. Diğer bütün koşullarda “K” diye sesletilir. Her ne kadar buna önceleri kimseyi ikna edememişsem de daha sonradan bunun zaten İngilizce dilbilgisinde sesletim kurallarından birisi olduğunun bilgisine ulaştım.

Örnek:  

S sesi ile okunanlar :    cinema, cinnamon, city, cemetry, celebrate, cement, cereal....
K sesi ile okunanlar :    cut, cook, cat, counter, clock, cucumber, class, cruel, canary....

Not:     Cyprus, cycle, cyclist....gibi kelimelerde 'C' harfinden sonra 'e' veya 'i' harfi gelmediği halde “S” diye sesletilmesinin sebebi “Y” harfinin 'i' sesi olmasındandır. Dolayısıyla yukarıda da belirttiğim gibi 'e' veya 'i' sesi gelirse 'S' diye sesletilir.

 

TOMORROW

“Tımarlı sipahiler” der gibi “tımarou” diyeceksiniz.

 

HOW

Köpekler “hov hov” demez, “haw haw” der. :)

dividend divisor quotient remainder

 

SHOULD, WOULD, COULD

    Should kelimesini “şuld” diye okursanız, Türkçe konuşmaya çalışan bir İngiliz de size “Topa şult attım” der. Oysa "şult" denmez. “şut” denir. Dolayısıyla siz de İngilizce “Şud, Wud, Kud” diyeceksiniz. “L” harfi okunmaz.

 

BECAUSE

    Bu kelimenin 2 türlü doğru telaffuzu vardır: “bikız” veya 'bikoz.”  Ama genellikle öğrenciler arasında “bikaus” diye telaffuz edilir. Bu kelime için şöyle bir fikir verirseniz öğrenciler kesinlikle unutmazlar. “Ya elimizde bir kız vardır, ya da elimizde bir koz vardır.”  :)

 

JUNE, JULY

    Ayları anlatırken genellikle öğrencilerde bu iki kelimenin yanlış söylemini fark ederiz. Öğrenciler ayları sırayla söylediklerinde genellikle “Cun, Coli” diye telaffuz ederler. Evet, 1. kelime doğru ama 2. kelime yanlıştır. 2. kelimenin de doğru okunması için onlara şu örneği verebilirsiniz.”Curcuna” der gibi “Cun-Culay” derseniz daha akılda kalıcı olur  :)

 

SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER

    Bu ayların da sırası genelde karıştırılır. Bunun için öğrencilere bu ayların ilk harflerinden “SON” kelimesinin çıktığını hatırlatırsak bu problem de çözülmüş olur.

 

AUGUST

Bu kelime de genellikle “Agust” diye yanlış telaffuz edilir. Bunun için “O kız” der gibi “ogıst” diyeceksiniz

 

DECEMBER

“Disembır mı dimesembır mı? Bence disembır. :)

 

JANUARY

Annesi Nuri ismindeki bebeğinin yanına yüzünü kapatarak gider, birden ellerini açar ve ona "CE.....EEE  NURİ"  der :)

 

RUSSIA

“Haşa ” der gibi “Raşa” diyeceksiniz. :)

 

BELOW, ABOVE

Bilo “ıbaav..!” dedi. :)

 

AUTUMN

“O tım, Bu tım, Şu tım” :)

 

COUSIN

“Kazın toprağı” :)

 

Devamını ilham geldikçe yazarım. Şimdilik bu kadar. Gözünüz burada olsun..! :)