Derslere Dön 6. Seviye İngilizce » 14. Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri -2 (Çıkarım Yapmak)