Derslere Dön 4. Seviye İngilizce » 11. When, While, As, Whilst - İken Bağlacı