"Kadın ve Erkek Eşitliği" Üzerine

       Dünya kadın ile erkeğin eşit olduğu veya eşit olmadığı konusunda da ikiye ayrılmıştır. Oysaki asıl problem “eşitlik” kelimesi yerine “denklik” kelimesinin kullanılmamasında yatıyor. Kadın ile erkek kesinlikle eşit değildir. Öyle olsaydı, bir kadın doğurabiliyorsa bir erkek de doğurmalıydı. Bir erkeğin kaldırabileceği ağırlığı kadın da kaldırmalıdır, eşitlik budur. Oysa ki "denklik" kavramı çok daha uygundur. Çünkü denklikte iki taraf tıpatıp aynı şeylere sahip değildir ama sayıca aynıdır. Örneğin, kadınların %70’i çocuklarına karşı çok sabırlı bir tutum sergilerken, erkeklerin %30’u sabırlıdır.  Diğer taraftan erkeklerin %70’i ideal asker olabiliyorken kadınların %30’u olabiliyor. Bu koşulda erkek ile kadın eşit değiller ama elbette ki denktirler. Eşit olması söz konusu olmadığı için tutup da kadınlara verilen hakların aynısını erkeklere veya erkeklere verilen hakların aynısını kadınlara vermeye çalışmak da o kadar yersizdir. Kadın da erkek de kendilerine göre değerleri vardır. Bu iki cins birbirini tamamlar. Bir diğeri olmadan öbürünün bu dünyada var olmasının hiçbir anlamı yoktur. Bu anlamda her ikisi eşittir denebilir. Ama ille de eşit şeylere sahip olmaları veya eşit görevlerin verilmesi ve onlardan eşit sonuçlar beklenmemelidir.

Özkan Çelen
07.01.2009 18:41